14. ročník
prestižní vinařské soutěže

1. 2. 2024
slavnostní vyhlášení vítězů
Hvězdárna a planetárium Brno
online přenos, stream TV od 18.00 hodin

14. ročník prestižní vinařské soutěže o titul VINAŘSTVÍ ROKU 2023 A UMĚNÍ VÍNA

vyhlašuje Svaz vinařů ČR společně s Národním vinařským centrem a za podpory Vinařského fondu a Jihomoravského kraje.

 

 

 

 

 

 

 

Účastí v soutěži „Vinařství roku 2023 a Umění vína“ můžete ukázat, že máte nejenom skvělé víno, ale také představit celkový koncept vaší práce – tedy jak to děláte, proč to tak děláte, ale hlavně že to děláte dobře! Přihlaste se tedy již do 14. ročníku a staňte se Vinařstvím roku 2023.

Přehled videí

Nejlepším vinařstvím roku 2022 je vinařství Jindřich Kadrnka!

Absolutním vítězem 13. ročníku prestižní oborové soutěže VINOZOOM VINAŘSTVÍ ROKU, oficiálně tedy i nejlepším vinařstvím loňského roku se stalo vinařství Jindřich Kadrnka, které zároveň zvítězilo v kategorii malé vinařství.

Více

Aktuality

15. 9. 2023

Vítěz Vinařství roku 2023 a Umění vína vzejde opět z 25 nominovaných vinařství

Do další fáze hodnocení již 14. ročníku Vinařství roku 2023 a Umění vína postoupilo stejně jako v loňském roce 25 vinařství. Tato vinařství budou dle objemu produkce rozdělena do třech kategorií – malé, střední a velké vinařství, z nichž následně porota vybere finalisty a odborná komise rozhodne o vítězích jednotlivých kategorií a absolutním vítězi a držiteli titulu Vinařství roku 2023. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 1. února tradičně v prostorách Hvězdárny a planetária Brno.

15. 8. 2023

Generálním partnerem letošního ročníku je e-shop Umění vína

Celý letošní ročník se ponese v duchu spojení vína a umění, které mají mnoho společného. Vinařství je řemeslo, ale zároveň umění. Víno, které vzniká je pak svého druhu artefakt, tedy také umění. Každý vinař dává své práci něco ze sebe, takže se zde dá mluvit o určitých uměleckých stylech atd. A přesně tyto myšlenky reprezentuje také náš nový generální partner Umění vína. 

14. 8. 2023

Startuje 14. ročník soutěže Vinařství roku s novým generálním partnerem

Rok se s rokem sešel a je tu opět prestižní oborová soutěž Vinařství roku 2023. Svaz vinařů ČR vyhlašuje již její 14. ročník a vstupuje do něj s novým generálním partnerem, jímž je e-shop s vínem "Umění vína". Do soutěže se mohou začít přihlašovat a být nominována vinařství v kategoriích malé, střední a velké. Jméno držitele titulu „Vinařství roku 2023 a Umění vína“ a další výsledky pak budou slavnostně vyhlášeny 1. února v prostorách Hvězdárny a planetária Brno.

3. 4. 2023

Rozhovor pro Vinařský obzor

Jindřich Kadrnka: Hattrick ve Vinařství roku 2022? Přišlo mi to jako Nagano. 

O PROJEKTU

14. ročník prestižní vinařské soutěže o titul VINAŘSTVÍ ROKU 2023 A UMĚNÍ VÍNA vyhlašuje Svaz vinařů ČR společně s Národním vinařským centrem a za podpory Vinařského fondu a Jihomoravského kraje.

Na rozdíl od jiných vinařských soutěží v ČR se statut soutěže zakládá na komplexním posuzování vinařských společností – nejen na základě kvality vína, ale také podle toho, jak svým podnikáním přispívají k pozvednutí, rozvoji a modernizaci oboru vinařství v daném roce.

Vinařství soutěží ve třech kategoriích – malá, střední a velká vinařství. Z nich vzejde absolutní vítěz.

Svaz vinařů uděluje titul „VINAŘSTVÍ ROKU 2023 A UMĚNÍ VÍNA“ vinařství, které svým podnikáním v oboru nadmíru pozitivně vybočuje z řady ostatních vinařství v České republice. Titul se uděluje za vynikající kvalitu vín daného vinařství, za jeho tuzemské nebo zahraniční úspěchy, za významný počin ve prospěch oboru, za inovativní technologické řešení apod. Titul je uznáním výborného odborného výkonu a vztahuje se k roku udělení na základě zhodnocení rozmanité činnosti vinařství v roce 2023.

Čtrnáctý ročník odstartuje 15. srpna a vyvrcholí při slavnostním vyhlášení 25. ledna 2024 v Brně a formou on-line přenosu na streamu www.vinarstviroku.cz.

PŘEHLED VÍTĚZŮ SOUTĚŽE VINAŘSTVÍ ROKU

14. ročník soutěže je odstartován!

VINAŘSTVÍ V SOUTĚŽI

11. září bude ukončena možnost nominace a přihlášení se do soutěže. Všechna přihlášená vinařství se budou posuzovat ve třech krocích. Krok A - posouzení "Porotou Junior" proběhne přímo v přihlášených vinařství v termínu 1. září až 9. října. Poté se získaná fakta vyhodnotí a připraví podklady pro krok B „Porotu Senior“. Ta je složená z devítky odborníků z řad vinohradníků, vinařů a enologů, obchodu a marketingu. Porota Senior posoudí na základě získaných materiálů všechna přihlášená vinařství v termínu od 18. do konce 31. října. Porata Junior následně vybere devět finalistů, po třech z každé kategorie. 

Kategorie malé vinařství (produkce do 50.000 l/rok)

  • ?????
  • ?????
  • ?????

Kategorie střední vinařství (produkce 50.001 – 200.000 l/rok)

  • ?????
  • ?????
  • ?????

Kategorie velké vinařství (produkce nad 200.000 l/rok)

  • ?????
  • ?????
  • ?????

Hodnocení

V loňském roce došlo k úprava systému hodnocení a pravidel nominace. Tato změna tak přispěla ještě k větší transparentnosti a vytvoření příležitosti zúčastnit se soutěžního boje pro širší skupinu vinařství a vinařských společností.

Porota

Nově se do soutěže mohou vinařství přihlašovat sama nebo je nominuje vinařský spolek či přední odborníci ve vinařství.

Jejich hodnocení provádí v prvním kroku "Porota Junior", v druhém pak devítičlenná "Porota Senior" složená ze zástupců odborníků z vinohradnictví, enologie, obchodu a marketingu. Ta po svém hodnocení zúží počet nominovaných vinařství na finálovou devítku.

Porota Junior

Nejprve provede hodnocení přímo v přihlášených vinařstvích „Porota Junior“ složená ze třech studentů či doktorandů Mendelovy univerzity v Brně, Zahradnické fakulty se sídlem v Lednici. Vybere je prof. Ing. Patrik Burg, děkan fakulty a Doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D., vedoucí ústavu vinohradnictví a vinařství na téže fakultě. Tato porota doplní technické parametry a objektivní kritéria do hodnotícího formuláře a současně pořídí strukturovaný video materiál ze třech oblastí (sklepního hospodářství, vinohradu, obchodu a marketingu). Zajistí tak především to, aby další stupeň hodnocení „Porota Senior“ měla u každého posuzovaného vinařství transparentní, objektivní a srovnatelné vstupní informace.

Nově bude také udělena Cena studentů Mendelu. Tu udělí grémium studentů a akademických pracovníků, jejichž základ tvoří osoby pověřené hodnocením prvního kroku na základě jejich návštěv vinařství. Toto ocenění má hlavně posílit motivaci studentů zapojit se do prestižní soutěže a také posílit provázání akademické půdy s praxí. 

POROTA SENIOR

„Porota Senior“ je složená z devíti fundovaných odborníků (po třech z oblasti vinohradnictví, sklepního hospodářství a také marketingu a obchodu) a v druhém kroku hodnocení na základě podkladů „Poroty Junior“, ale i vlastního šetření také vyplní hodnotící formulář.

Součtem bodů z obou kroků a hodnoticích formulářů se následně stanoví pořadí, a zúží se tak počet nominovaných na finálových devět – 3 malá vinařství (do 50.000 litrů/rok), 3 střední (50.001 – 200.000 litrů/rok) a 3 velká vinařství (nad 200.000 litrů/rok). 

Ing. Stanislav Škrobák

Porotce senior za oblast vinohradnictví Vinohradník a spolumajitel vinařství, vítěz tuzemské i světové soutěže v řezu révy vinné.

Ing. Martina Karasová

Porotce senior za oblast vinohradnictví Uznávaná vinohradnice a dlouholetá jednatelka ve společnosti Vinice Hustopeče patřící do skupiny ZNOVÍN.

Mgr. Martina Fojtů

Porotce senior za oblast obchodu a marketingu Bývalá novinářka, dnes PR a contentová manažerka v brněnské strategicko-kreativní agentuře AETNA. Má na starosti různorodé klienty, kterým se stará o obsahové strategie a o to, aby byla jejich komunikace uvěřitelná a smysluplná.

Ing. Zbyněk Žiška

Porotce senior za oblast sklepního hospodářství Hlavní enolog Zámeckého vinařství Bzenec a Vinařství Mikrosvín Mikulov, předních moravských vinařských společností. Stál za posledními třemi tituly Šampiona Salonu vín pro Zámecké vinařství Bzenec a je také držitelem prestižního titulu Enolog roku 2020 v rámci soutěže Vinařství roku.

Ing. Michaela Luňáčková

Porotce senior za oblast obchodu a marketingu Spolumajitelka brněnské digitální agentury Cognito. Připravuje marketingové strategie a tvoří kreativní koncepty malým i velkým značkám. Svoji lásku k jídlu a pití šíří přes instagramový profil @foodloverbrno.

Ing. Lubomír Tichý

Porotce senior za oblast vinohradnictví Vinař a majitel vlastního vinařství, kde se svou ženou Klárou vybudovali současnou, mladou, a přesto na tradici navazující tvář rodinného podniku v Dolních Dunajovicích. Také je společně s Jindřichem Kadrnkou tváří a předsedou spolku vinařů Dunajovské kopce.

Ing. Iva Šantavá

porotce senior za oblast sklepního hospodářství Enoložka a ředitelka vinařství VÍNO BLATEL. Vyrostla ve vinařské rodině v Bzenci. Tím se započala její láska k vínu a s tím spojené studium na MZLU v Brně. Již 20 let se podílí na výrobě vín ve slovácké vinařské podoblasti v Blatnici pod Svatým Antonínkem, kde uplatňuje své zkušenosti při výrobě vín a tvorbě značky VÍNO BLATEL.

ODBORNÁ KOMISE

Nominovaná vinařství v kategorii malá, střední a velká vinařství posuzuje odborná sedmičlenná komise složená ze zástupců vinohradníků a vinařů, obchodu s vínem, vinařského školství, žurnalistiky, marketingu, architektury či designu. Komise zhodnotí u jednotlivých vinařství objektivní a subjektivní kritéria jejich činnosti.

Komise navštíví všech 9 vinařství a na základě daných kritérií rozhodne o vítězích v jednotlivých kategorií. Při hodnocení daného vinařství komise navštíví vinice a prohlédne vinařský provoz. Celkově tak budou ohodnoceny aktivity uskutečněné v uplynulém roce a vybráni vítězové v kategoriích malé, střední a velké vinařství. Vlastní prezentace každého vinařství je na jeho zástupci a komise pro něj vyčlení dobu max. 70 min.

prof. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.

Vedoucí Ústavu Vinohradnictví a vinařství na ZF Mendelu, významný vinařský odborník

Mgr. Klára Kollárová

Národní sommelierka České republiky

Vilém Kraus

Vinohradník

Fotogalerie

Prohlédněte si fotografie
ze slavnostních galavečerů z minulých let.

Kontakty

Kontakty

Dagmar Fialová
marketingová ředitelka NVC
Telefon:
+420 720 820 921
E-mail: dagmar.fialova@vinarskecentrum.cz

Lenka Křivánková
manažerka projektu
Telefon: +420 602 582 589 
E-mail: lenka.krivankova@svcr.cz

Kontakt pro média

Jiří Bažant
PR manager
Tel.: +420 606 282 673
E-mail: j.bazant@omnimedia.cz

Partneři soutěže

Generální partner

Hlavní partner

Akce se koná pod záštitou

Mgr. Jana Grolicha
hejtmana Jihomoravského kraje

JUDr. Markéty Vaňkové
primátorky statutárního města Brna

Za podpory

Partneři

Produktoví partneři

Mediální partneři