Vítěz Vinařství roku 2023 a Umění vína vzejde opět z 25 nominovaných vinařství

15. 9. 2023

Vítěz Vinařství roku 2023 a Umění vína vzejde opět z 25 nominovaných vinařství

Do další fáze hodnocení již 14. ročníku Vinařství roku 2023 a Umění vína postoupilo stejně jako v loňském roce 25 vinařství. Tato vinařství budou dle objemu produkce rozdělena do třech kategorií – malé, střední a velké vinařství, z nichž následně porota vybere finalisty a odborná komise rozhodne o vítězích jednotlivých kategorií a absolutním vítězi a držiteli titulu Vinařství roku 2023. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 1. února tradičně v prostorách Hvězdárny a planetária Brno.

Nejvíce nominovaných vinařství se sešlo v kategorii středních (11), následováno malými (10) a soupis adeptů na titul uzavírají čtyři velká vinařství.

„Máme 25 přihlášených vinařství, která splnila podmínky soutěže. Je to stejný počet vinařství jako v loňském roce a mě těší, že se každý rok objeví celá řada nových, která na sobě v uplynulých letech tvrdě pracovala, aby usoudila, že teď už nastal ten čas jít s kůží na trh. A s tou kůží to myslím doslova. Nám totiž nestačí, aby byl špičkový jen ten výsledek, dokonale připravené víno. Toto považuje porota a komise za povinné minimum. Pro úspěch je ale potřeba pustit hodnotitele do provozu a nechat se rozebrat do posledního šroubku jak ve vinici, tak ve sklepě i v prezentaci,“ sdělil prezident Svazu vinařů ČR PhDr. Martin Chlad a dodal: „všem přihlášeným patří velký dík a obdiv. Hrdost, odvaha, sebevědomí bez falešné skromnosti to jsou vlastnosti, které naše vinařství potřebuje, aby uspělo a hrálo podstatnou roli u zákazníků i na vinařské mapě Evropy.“

Přihlášená vinařství dle kategorií:

 Hlavní myšlenka soutěže zůstává pořád stejná a uspět může jedině vinařství, které přispívá celému oboru a posouvá dál moravské a české vinařství, nejenom dlouhodobě, ale významně také k danému roku. Hodnotitelé budou také zohledňovat schopnost vinařství vypořádat se s nastalou aktuální společenskou a hospodářskou situací.

„Samotné hodnocení soutěže Vinařství roku 2023 a Umění vína je stejně jako v loňské roce rozděleno do třech kroků. Vše odstartuje “Porota Junior“, na kterou naváže “Porota Senior“ a vše završí “Odborná komise“. Letos je pak nově v rámci hodnocení zahrnuta i slepá degustace 3 vín od každého přihlášeného vinařství, která proběhne pod vedením národní sommelierky Kláry Kollárové a vybraných odborníků,“ sdělila Ing. Dagmar Fialová, marketingová ředitelka Národního vinařského centra ve Valticích.

Průběh hodnocení

„Porota Junior“, složená ze čtyř studentů a doktorandů Mendelovy univerzity v Brně, Zahradnické fakulty se sídlem v Lednici, doplní technické parametry a objektivní kritéria a pořídí videozáznam ze třech oblastí (sklepního hospodářství, vinohradu, obchodu a marketingu). Zajistí tak především, aby měla „Porota Senior“ v dalším kroku hodnocení u každého posuzovaného vinařství transparentní, objektivní a hlavně plně srovnatelné vstupní informace.

„Porota Senior“, složená z devíti fundovaných odborníků (po třech z oblasti vinohradnictví, sklepního hospodářství a také marketingu a obchodu), v druhém kroku hodnocení na základě podkladů „Poroty Junior“, ale i vlastního šetření také vyplní hodnotící formulář za svoji oblast. Součtem bodů z obou kroků a hodnoticích formulářů se následně stanoví pořadí, a zúží se tak počet nominovaných na finálových devět – 3 malá vinařství, 3 střední a 3 velká vinařství.

„Odborná komise“ pak v konečném třetím kroku posoudí přímo v jednotlivých vinařstvích, do jaké míry naplňují finalisté stanovená soutěžní kritéria, a definitivně rozhodne o vítězích.

Celý proces hodnocení bude završen 1. února, kdy budou ve Hvězdárně a planetáriu Brno vyhlášeni vítězové ve třech soutěžních kategoriích a absolutní vítěz Vinařství roku 2023 a Umění vína. Udělena budou také ocenění – Lomax Enolog roku, Počin roku, Cena prof. Viléma Krause, CSc. a Cena studentů Zahradnické fakulty MENDELU. Galavečer bude již tradičně moderovat pan Marek Eben.

Soutěž vyhlašuje a titul „Vinařství roku“ uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za významné podpory Vinařského fondu ČR a Jihomoravského kraje. Akce je pořádána pod záštitou hejtmana Mgr. Jana Grolicha a primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové. Generálním a titulárním partnerem je nově e-shop nejen s vínem Umění vína. Soutěž podporuje také Hvězdárna a planetárium Brno a Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně.

 Důležité termíny:

  1. září-9. října 2023 – management návštěv, obhlídka přihlášených vinařství „Porotou Junior“

9.-16. října 2023 – vyhodnocení, příprava podkladů pro „Porotu Senior“

18.-31. října 2023 – hodnocení „Porota Senior“

  1. listopadu 2023 – oznámení finálové devítky

26.-29. listopadu 2023 – hodnocení finalistů odbornou komisí

  1. února 2024 – slavnostní vyhlášení vítězů moderované Markem Ebenem

Více informací naleznete na www.vinarstviroku.cz, Facebook, YouTubeInstagram.