Co je úkolem Poroty Junior?

25. 10. 2022

Co je úkolem Poroty Junior?

Nejprve provede hodnocení přímo v přihlášených vinařstvích. „Porota Junior“ je složená ze čtyř studentů a doktorandů Mendelovi univerzity v Brně, Zahradnické fakulty se sídlem v Lednici. Vybrala je doc. Dr. Ing. Alena Salašová, děkanka fakulty a prof. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D., vedoucí ústavu vinohradnictví a vinařství na téže fakultě. 

Tato porota doplní technické parametry a objektivní kritéria do hodnoticího formuláře a současně pořídí strukturovaný video materiál ze třech oblastí (sklepního hospodářství, vinohradu, obchodu a marketingu). Zajistí tak především to, aby další stupeň hodnocení „Porota Senior“ měla u každého posuzovaného vinařství transparentní, objektivní a srovnatelné vstupní informace.