Umělecky pojatá víka soudků opět pomohou charitativnímu projektu

Umělecky pojatá víka soudků opět pomohou charitativnímu projektu

Prestižní soutěž Vinařství roku 2013 již tradičně pomáhá dobré věci. Víka soudků budou opět sloužit jako pomyslná malířská plátna českým umělcům, přičemž výtěžek z prodeje těchto uměleckých „kousků“ půjde na podporu aktivit obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius. Všechna umělecká díla budou letos zpřístupněna nejen očím hostů slavnostního večera, ale také široké veřejnosti.

Necelá dvacítka oslovených umělců je z velké části složena ze jmen, která jsou s tímto projektem spjatá již od jeho počátku v roce 2011. Jedná se například o Borise Jirků, Stanislava Žampacha, Sáru Saudkovou, Vítězslava Stoklasu, Ivana Baboráka, Světlanu Žalmánkovou, Vlastu Kahovcovou a mnoho dalších.

Jak sami umělci potvrzují, víno a umění mají hodně společného a pro řadu z nich je dobré víno často také inspirací. „Baví mě příležitosti, které mne vyzývají k nějaké ne úplně obvyklé kreativní práci. Jednou za rok pomalovat dřevěné víko od soudku na víno – to je příjemná a svobodná práce, můžu to udělat jak chci a ještě ochutnám dobré víno,“ uvádí malířka Veronika Bromová a dodává: „Je to krásná tradice pěstovat podporu kvalitních českých produktů, jimiž víno v této soutěži je.“

Různorodost vybraných umělců svědčí o pestrosti uměleckých stylů – najdou se mezi nimi nejen akademičtí malíři, ale třeba také řezbáři, skláři, sochaři, fotografové, designéři a jiné zajímavé profese. Jejich kreativita bude letos omezena pouze prostorem pro volnou tvorbu – tím bude dřevěné víko vinného soudku.

V průběhu měsíce března budou jejich díla k vidění na webových stránkách www.vinarstviroku.cz a následně i v na veřejně přístupném místě v centru Prahy, kde si je může prohlédnout, a společně s kolekcí 9 vín od finalistů také zakoupit, široká veřejnost. Ve čtvrtek 27. března pak bude expozice součástí slavnostního večera u příležitosti vyhlášení výsledků Vinařství roku 2013 v pražském Veletržním paláci Národní galerie.

Za předchozí tři ročníky přispělo Vinařství roku na dobrou věc již přes 700 000 Kč. Výtěžek v letošním roce věnuje Svaz vinařů ČR opět na podporu aktivit obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius, která usiluje o zajišťování informovanosti pacientů s dlouhodobými a těžkými chorobami a přispívá ke zlepšení komunikace s lékaři v těžkých situacích, do nichž se díky onemocnění dostávají oni i jejich příbuzní.

CO JE DIALOG JESSENIUS?

Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius vznikla v roce 2009 s cílem rozšířit informovanost široké veřejnosti o závažných onemocněních a rizikovém chování ve společnosti, a svou aktivitou přispět ke zlepšení komunikace, a to jak mezi zdravotníky, pacienty a rodinnými příslušníky, tak mezi žáky, učiteli, vedením škol i jejich zřizovateli.

K hlavním projektům společnosti Dialog Jessenius patří publikace edukativních CD pod souhrnným názvem Průvodci onemocněním. Nová kampaň Ruce na prsa se zaměřuje na osvětu, prevenci a motivaci žen k zodpovědnému přístupu k vlastnímu zdraví a životu. V rámci projektu “Můžu ti pomoct?” podporuje Dialog Jessenius již čtvrtým rokem volnočasové aktivity středoškoláků prostřednictvím tzv. Studentských akademií.

Více informací na www.dialog-jessenius.cz