26.4. Odborníci vyrazí příští týden hodnotit finalisty Vinařství roku

26.4. Odborníci vyrazí příští týden hodnotit finalisty Vinařství roku

Ve dnech 3. – 4. května navštíví odborníci devítku vinařských společností, které se letos ucházejí o titul Vinařství roku. Sedmičlenná porota si během dvou dnů prohlédne jednotlivé finálové vinařství a v závěru druhého dne rozhodne, kdo se 2. června v Brně stane vítězem v kategorii malé, střední a velké vinařství.  Absolutního vítěze soutěže, kterou již 7. rokem vyhlašuje Svaz vinařů ČR, potom spoluurčí svými hlasy veřejnost.

Při hodnocení každého vinařství navštíví porota vždy nejen jeho provoz, ale namátkově i vybranou vinici. Všichni vinaři pak dostanou na prezentaci svého vinařství stejný časový limit max 90 minut. Díky návštěvě jednotlivých vinařství mohou odborníci posuzovat vinařství komplexně, čímž se Vinařství roku odlišuje od jiných tuzemských soutěží.

Více informací a harmonogram hodnocení najdete v sekci Pro novináře